Уредување на вебсајт

Уредување на веб сајт до 10 промени.

Се однесува до 10 измени.
Промена ,измена и додавање на производ или содржина.