SSL Сертефикат (secure socket layer)

Let's encrypt

Валидација на 1 Домен
неограничени подомени
Бесплатни дополнителни лиценци за сервер
Се издава во рок од 2 дена